Vatten 2013-10-31—2018-01-06

Starta bildspel
Räggårdsviken
1
Räggårdsviken
Räggårdsviken
2
Räggårdsviken
Getingberget Vänern
3
Getingberget Vänern
Fjärdestrand
4
Fjärdestrand
Fjärdestrand
5
Fjärdestrand
Oväder på väg in Skagenes fyr
6
Oväder på väg in Skagenes fyr
Oväder på väg in Skagenes fyr
7
Oväder på väg in Skagenes fyr
Lillängsviken
8
Lillängsviken