Gamla Transformator stationer 2010-08-29—2020-07-15

En del av kulturarvet
Starta bildspel
Transformatorhus Gapern
1
Transformatorhus Gapern
Transformatorhus efter E18 Väse rasta
2
Transformatorhus efter E18 Väse rasta
Transformatorhus Molkom södra infarten
3
Transformatorhus Molkom södra infarten
Transformatorhus Väse
4
Transformatorhus Väse
Transformatorhus Borgunda
5
Transformatorhus Borgunda
Transformatorhus Stora Dala
6
Transformatorhus Stora Dala
Transformatorhus Kungslena
7
Transformatorhus Kungslena
Transformatorhus Järna
8
Transformatorhus Järna